Hyresregler

Rävlanda Föreningsgård är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.

_________________________

Bokning och kontakt:

E-post:

info@ravlandaforeningsgard.se

 

Besöks & Postadress:

Rävlanda Föreningsgård

Sätilavägen 12

438 97  Rävlanda

 

Telefon till huset:

0301 - 449 27

 

Sidan uppdaterades 2020-05-28

HYRESREGLER VID RÄVLANDA FÖRENINGSGÅRD

Information:


 • Alarmnummer: 112
 • Gårdens adress: Sätilavägen 12, 438 97 Rävlanda
 • Gårdens telefonnummer: 0301 - 449 27
 • Brandredskap Övervåningen finns på väggen: i foajén, i stora salen samt i köket.
 • Brandredskap Undervåningen finns på väggen: i stora möteslokalen samt i köket.
 • Hjärtstartare Övervåningen finns på väggen i foajén.
 • Hjärtstartare Undervåningen finns på väggen i stora möteslokalen.
 • Återsamlingsplats vid Gärdet på andra sidan Sätilavägen, mitt emot Föreningsgården
 • Vid frågor kontakta: Gull-Britt tfn 0301-44983, 0707-833175 alt. Monica tfn 0301-44125
 • Rökning är endast tillåten på Föreningsgårdens utsida, fimpar lägges på avsedda platser.


Förebyggande åtgärder:

Tillse att:

 • Utrymningsvägar ej är blockerade.
 • Informera gästerna om utrymningsvägar och regler.
 • Ej ta in fler personer i lokalen än vad den är avsedd för (stora salen max 300 personer).
 • Placera ljus och marschaller på säker plats.
 • Anskaffa eventuella tillstånd för offentlig sammankomst (göres alltid av hyresmannen).
 • Kontrollera var släckningsredskap finns.
 • Rökning sker endast på angiven plats.
 • Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid.


Åtgärder när lokalen lämnas:


Tillse att:

 • Fönster och dörrar är stängda och låsta.
 • Vattenkranar är stängda.
 • Tallrikar, glas, koppar, bestick, kärl mm. är diskade och insatta på sina platser.
 • Diskmaskinen är urplockad och filtret rensat.
 • Lokalerna är städade liksom parkering och området runt Föreningsgården.
 • Toaletter är rengjorda, städade och att samtliga papperskorgar är tömda.
 • Elapparater och belysningar är avstängda samt levande ljus släckta.
 • Bänkar, bord och stolar rengjorda.
 • Pappersavfall, kartong, emballage, glas, plåtburkar och plast medtages till återvinningsstation.
 • Endast lägga traditionellt sop- och köksavfall i soptunnan.


Hyresgästens ansvar:


 • Skall vårda lokal och inventarier samt låta avhjälpa eller ersätta för skada/stöld som uppkommit under förhyrningen oavsett om han varit direkt eller indirekt vållande.
 • Nyckel skall förvaras väl och ej lånas ut. Förkommen nyckel debiteras med 2000 kr.
 • Utebliven eller otillräcklig städning debiteras enligt prislistan.
 • Skall direkt rapportera felaktigheter eller missförhållanden till Föreningens kontaktperson på telefonnummer enligt ovan.